Εκτιμήσεις ακινήτων

Στην Cozy Real Estate έχουμε την εμπειρία και τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε με τεκμηρίωση το ακίνητο σας. Χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές σας ενημερώνουμε για την τοπική αγορά και τις τάσεις τιμών που υπάρχουν τη δεδομένη χρονική περίοδο. Προτείνουμε τη σωστή τιμή, προκειμένου να πάρουμε τη Βέλτιστη αξία, παραμένοντας ταυτόχρονα ανταγωνιστικοί στην αγορά .